(028) 39 79 89 29
Văn phòng tại Việt Nam: Lầu 2, Tòa nhà F Central, 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng tại Singapore: 71 Ayer Rajah Crescent, #02-10/11, Singapore (139951)

TỔNG HỢP BSC-KPI

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn thực tiễn hơn 70 dự án tại thị trường Việt Nam.

 • Thời gian: TP. Hồ Chí Minh (09/03/2019)Hà Nội (23/03/2019)
 • Thời lượng: 1 ngày (9:00 - 16:00)

TỔNG QUAN

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia “BSC & KPI” (Balanced Score Cards & Key performance Indicators) là một trong những công cụ quản trị hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.

Từ năm 2005, đã được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và tìm hiểu. Sau hơn 10 năm phát triển ở Việt Nam, trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã có 7% đơn vị đã áp dụng và 36% đang có kế hoạch áp dụng BSC (Vietnam Report).

Điều này càng chứng tỏ đây là phương pháp quản trị hiệu quả, do đó việc nắm bắt một cách toàn diện về phương pháp cũng như những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai là điều quan tâm của không ít các doanh nghiệp.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, công ty Cloudjet Solutions ("CJS") tổ chức buổi đào tạo chuyên sâu (thời lượng 1 ngày) cho các doanh nghiệp hiểu sâu hơn về một quy trình triển khai BSC hoàn chỉnh, kèm những phương pháp ứng dụng BSC-KPI trên thực tế và thực hành ngay cho doanh nghiệp của mình.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1
Sáng: 9:00 - 11:30

1. Giới thiệu tổng quan phương pháp, nội dung chính

2. Tổng quan BSC:

 • Giới thiệu mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC)
 • Giới thiệu những hướng chiến lược ở 4 Khía cạnh
 • Phương pháp phân tích nhân quả trong Thẻ điểm cân bằng

3. Case study: Thiết lập mục tiêu chiến lược

 • Cho case study Công ty theo hình thức “ Should - Is- Cause”
 • Các nhóm dựa vào góc nhìn của mình, thiết lập mục tiêu và sắp xếp vào thẻ điểm cân bằng
 • Các nhóm trình bày và hiệu chỉnh
2
Chiều: 13:30 - 16:30

4. Phương pháp phân tích ma trận đóng góp và chuỗi giá trị

5. Phương pháp chuyển đổi mục tiêu thành chỉ số đo lường

 • Các nhóm KPI và phương pháp đo lường chính
 • Phương pháp xây dựng KPI SMART

6. Thực hành bài tập KPI SMART

7. Phương pháp xây dựng KPI cấp nhân viên

 • Thực hành xây dựng KPI cho vị trí chức danh nhân viên bán hàng
 • Mỗi nhóm thực hành xây dựng vị trí chức danh bất kỳ

8. Q&A

9. Quick Quiz

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Những doanh nghiệp quan tâm đến việc triển khai KPI tại doanh nghiệp, xây dựng thước đo đánh giá từ cấp Công ty đến nhân viên​​.
 • Những quản lý, cá nhân đang chịu trách nhiệm về triển khai đánh giá hiệu suất , thành tích tại doanh nghiệp ​.
 • Những nhà lãnh đạo, quản lý đang mong muốn thiết lập hệ thống quản trị mục tiêu doanh nghiệp theo những thước đo định lượng cụ thể.
 • Chuyên viên phụ trách xây dựng và cải tiến hệ thống KPI tại Công ty.

​CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP BSC-KPI

VÉ CÁ NHÂN

NƯỚC UỐNG
TÀI LIỆU
BẰNG CHỨNG NHẬN

2.300.000 đ

/ 01 HỌC VIÊN

VÉ ƯU ĐÃI CÁ NHÂN

NƯỚC UỐNG
TÀI LIỆU
BẰNG CHỨNG NHẬN

1.600.000 đ

/ 01 HỌC VIÊN

VÉ ƯU ĐÃI NHÓM

NƯỚC UỐNG
TÀI LIỆU
BẰNG CHỨNG NHẬN

5.000.000 đ

/ 03 HỌC VIÊN